วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้เชิญทางเราเป็น วิทยากร  ในการอบรม "ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVRและระบบเตือนภัยผ่านระบบ GSM + GPS "    
   ให้กับคณะอาจารย์อาชีวะทั้ง 7 วิทยาลัย  ลำปาง  ราชสิทธิ์   หนองคาย  เชียงราย  จันทบุรี ปทุมธานี  ยะลา                 ในวันที่ 24 - 28 สิงหาคม  52  
   ซึ่งได้รับคำชมจาก    คณะอาจารย์ที่ได้เข้าอบรมเป็นเสียงเดียวกันว่า   สุดยอด........   เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา      
   แต่ละวิทยาลัยให     สามารถเรียนรู้การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์และการสร้างโครงงานต่าง ๆ ต่อไป
       กับสุดยอดหัวข้อในการเรียนรู้....  ที่ไม่มี่ที่ไหนกล้าสอน.....
         - AVR  PART  I  กับ  20 กว่าโครงงาน 
         - โครงงาน  อ่านค่าพิกัดจาก GPS  พร้อมแปลงพิกัด  แบบ WGS84 เป็น UTM
         - โครงงาน เตือนภัยรถยนต์  ด้วยการโทรออก   โดยใช้ GSM  Module
         - โครงงาน เตือนภัยรถยนต์  ด้วยการส่งพิกัด GPS ผ่านระบบ SMS โดยใช้ GSM  + GPS Module
         - โครงงาน เตือนภัยรถยนต์  ด้วยการส่งพิกัด GPS ผ่านระบบ SMS และควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบ SMS โดยใช้ GSM  + GPS Module


                เราจึงได้นำภาพบางส่วนมา   ในการอบรมครั้งนี้มาให้ทุกท่านได้รับชม...        เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพการเรียนรู้ของ XCITEMICRO